Úvod Webové aplikace Webhosting & domény Kontakt WA_pomoc

Zálohovací služby

Zálohování je tisíckrát opakovaná poučka, stará jako počítače samy. Téměř každý běžný uživatel má o něm základní představu, ale je zarážející, že téměř nikdo jej neřeší. Podle některých odhadů a průzkumů, v sektoru domácích uživatelů až 80% procent všech dat není dostatečně zabezpečeno proti náhodné ztrátě či ztrátě způsobené hardwarem a polovina ze zbylých 20% zálohy řeší nahodile. V dnešní době je čas tím dosti nedostatkovým zbožím a čas, vložený do práce, uložené ve Vašem počítači je to hlavní, co zálohováním chráníte.

Lidský faktor
Pokud patříte mezi těch 20%, kteří alespoň nějakou formou zálohují, nabízí se dobrá otázka jak. Většina uživatelů totiž zálohy řeší velmi prostě: když si na to vzpomenout (zpravidla ne víc, než párkrát do roka), data někam zkopírují, například na přenosný disk či do jiného počítače. Je ale dobré podotknout, že bezpečnost spočívající v zálohování je přímo úměrná lidskému faktoru - pokud je zálohování podmíněno tím, že jej musíte provést ručně, zabírá to čas, který tomu většinou věnujete opravdu zřídka. Profesionální software, který pak nabízí automatické zálohování, bývá dosti často velmi sofistikovaným a také často placeným řešením a jednoduše toto je pro běžné uživatele problémem. Na základě našich zkušeností z praxe Vám proto představujeme ucelenou nabídku našich služeb v oblasti zálohování, pokrývající potřeby domácích uživatelů, malých a středně velkých firem, ovšem s parametry profesionálních služeb jako je třeba geografická redundance.

Trocha teorie
Je velmi vhodné, než začnete zvažovat konkrétní řešení, zvážit rizika, která zálohováním chcete omezit. Právě z tohoto momentu se dál odvozuje, jaký typ služeb je pro Vás vhodný. Potřebujete mít jistotu, že po havárii Vašeho počítače neztratíte všechna data? Chcete se jistit proti svým chybám, například v situaci, kdy si samy smažete nějaký důležitý soubor? Anebo chráníte data, uložená v notebooku proti případné ztrátě či zcizení? Možná chcete mít jistotu, že data ve Vaší firmě budou uložena i mimo ní, pokud by Vám například někdo ukradnul jak počítač, tak záložní server? Ty to otázky je vhodné položit na prvním místě.

  • Termín zálohování nejčastěji vyjadřuje stav, při kterém se Vaše zálohovaná data uchovávají na dalším místě (disku, serveru, ...). V případě, že je Vám například zcizen notebook, o data nepříjdete (pokud jste přenosný disk se zálohou neměli s notebookem v jedné brašně). Zálohování Vás neochrání ale v situaci, kdy jste si smazali důležitý soubor, přišli jste na to až za půlrok a na záložním médiu (jakožto kopii aktuálního stavu Vašich dat) se již nenachází.
  • Naopak pojem Archivace vyjadřuje fakt, že vše, co jste kdy někde uložili lze dohledat. Archivační proces ukládá například všechny verze jediného dokumentu, na kterém jste pracovali nějakou delší dobu a pokud jste si třeba ve wordu smazali 3 z 10 stránek textu, lze je dohledat. Naopak, pokud archivujete data v rámci jednoho počítače, jeho krádeží nebo selháním disku přicházíte o vše.
  • Geografická redundance pak určuje, že data se nachází na dvou vzdálených místech. Omezujete tak například rizika, kdy Vám někdo vykrade celou kancelář anebo Vám bouřka zničí několik počítačů v síti, včetně záložního serveru.
Většina námi nabízených služeb je zaměřena a zálohování v kombinaci s geografickou redundancí, ovšem náročnějším klientům umíme nabídnout i archivační služby. A protože bylo zmíněno, že prvním nedostatkem a rizikem záloh je lidský faktor, nabízíme ke všem službám rovněž profesionální monitoring zálohování. Bližší podrobnosti naleznete v podsekci Jak to funguje.

E-maily a web
Z pohledu webhostingu a Vašeho webhostéra, je samozřejmě zálohování řešeno, ale je dobré si uvědomit, že webhostér zálohuje Vaše emaily a web proto, aby vyloučil nepříjemnosti v případě, kdy jeho infrastruktura selže (pokazí se server), ale rozhodně ne proto, aby Vám byl schopen dohledat Vaše emaily za měsíc zpátky. Speciálně k případu zálohování emailů jsme Vám již nabídnuli a stále nabízíme služby EMZA. Dále pak data webu, jsou u nás ošetřena automatickým zálohováním každý den, ale data obsažená v databázích webových aplikací jsou zálohována i archivována a je tedy je možné obnovit i několik měsíců zpět, a to vše v ceně webhostingu.